Studiecirkel i Disgen 2016

disgen 2016 temp

Vi planerar att i mars starta en studiecirkel i Kristianstad om grunderna i Disgen 2016. Disgen 2016 är den nya versionen av släktforskningsprogrammet Disgen. Nyheterna är många, så även om du har använt Disgen 8.2 kan studiecirkeln vara något för dig,

Kontakta Mats J Larsson, tfn 044-12 63 91 eller via mats@dis-syd.se, om du vill veta mer eller anmäla dig.

Enkät från Sveriges Släktforskarförbund

Sveriges Släktforskarförbund vill gärna veta mer om vilka program, tjänster och gratisresurser som är mest populära bland föreningsmedlemmarna. 

De kommer att länka till enkäten även från Rötter, men de är extra intresserade av vad föreningsmedlemmarna använder.

Syftet är givetvis inte att göra någon kvalitetsbedömning av de olika programmen. Vi vill bara få en bättre bild av vilka program och tjänster som används.

Du kommer till enkäten via denna länk>>.

Inbjudan till Snapphanetur den 24 april

Lars Lundberg inbjuder till en Snapphanetur i den fagra Göingebygden:

– Vi har härmed nöjet att för nionde året erbjuda intresserade en spännande historisk busstur i Snapphanebygden under sakkunnig ledning av Lars Lundberg (färdledare från bl a Slaget vid Lund).

Söndagen den 24 april kl.10.00 avgår bussen utanför Domkyrkan (Kyrkogatan) i Lund. Beräknad hemkomst till kl.18.00.

Vi besöker viktiga platser med dramatisk historia från Snapphanetiden: Loshult där världens största kupp ägde rum 1676, Hönjarums skans, Sporrakulla, Vittsjö skans där Gustav II höll på att drunkna, Hovdala slott bara föratt nämna några. En 1300-talsborg (Losborg) som färdledaren grävt ut hinner vi kanske också besöka.

Priset 500 SEK inkluderar en Lundensisk Widerbergare eller motsvarande, läsk eller vatten samt eftermiddagsfika.

OBS! Endast ett begränsat antal platser finns (49 st). Försäkra Dig om enplats. Anmäl Dig därför snarast. Anmälan är bindande.

Låt oss veta om Du är vegetarian.

Tipsa gärna vänner och bekanta så att turen blir av. Ett minsta antal är 30 deltagare.
Anmäl Dig helst via e-post: gothungia@hotmail.com, eller under adress: Lars Lundberg, Bankgatan 6, 223 52 Lund, men det går också bra på tel. 0737-16 55 11

Lars Lundberg

Nya spännande kartor till Disgen över Skåne och Blekinge

”Är det inte krig så är det lantmäteri!”
Detta citat lär ha varit ett vanligt talesätt bland bönderna under andra hälften på 1700-talet. Under denna tid hade alla bönder en kollektiv del i alla jordlotter i byn. Detta låg till grund för de kommande jordreformerna. Det började med Storskiftet – varje ägare skulle ha sin egen avgränsade yta av jord. På denna mark kunde han sedan själv välja vad han ville odla. Bebyggelsen i byarna behölls. Denna reform stadfästes 1757. Förrättningarna tog lång tid och krävde många lantmätare. Tusentals förrättningar genomfördes runt om i landet fram till 1803.

Nu utfärdades en ny förordning om Enskifte: en markyta per ägare på vilket de egna husen skulle placeras. På grund av markernas varierande karaktär runt om i landet kom denna reform inte få genomslag annat än i Skåne. Godsägaren Rutger Maclean på Svaneholm var en föregångare, som redan 1773-86 hade genomfört denna typ av skifte. På Svaneholm finns idag en mycket intressant utställning kring detta.

År 1827 införs en ny typ av skifte, Laga skiftet: varje markägare kunde få ha upp till tre olika jordlotter, som var och en hade lite olika karaktär med indelning på åker, äng och utmark. Denna reform genomfördes fram till 1928.

Vill du fördjupa dig i jordreformerna kan jag rekommendera arkivguiden Med kartan i fokus, utgiven av Riksarkivet (ISSN 0562-8547).

Disgenkarta1

De häradsekonomiska kartorna speglar ofta läget efter genomförda laga skiften. Här kan du även se de ej skiftade markerna ofta med många långa smala remsor. Vid varje arvskifte delades ju marken upp mellan sönerna. Du vet säkert att DIS i sin webshop har en DVD med alla existerande

Lagom till nu till lucia och jul släpper Föreningen DIS tre USB-minnen med
nya häradsekonomiska kartor anpassade för Disgen: Blekinge, Kristianstads län och Malmöhus län.

Med dem som underlagskartor får du nu en fin bild över hur det såg ut i din släkts hemtrakter. Kartorna är preparerade en och en i s.k. kartpaket. Dessa kan du enkelt importera till Disgen. På USB-n finns tydliga anvisningar om hur du går till väga.

Disgenkarta2

USB-minnet innehåller inte bara Disgen-kartorna utan också originalkartorna och därtill ett stort antal häradsbeskrivningar med uppgifter om varje gård sockenvis. Här hittar du ytterligare information om gårdarnas storlekar, marktyper och anläggningar  och ofta också en ägarlängd.

Du kan väl knappast hitta en bättre julklapp – till dig själv eller någon annan i släkten med Disgen i sin hand!? Du kan beställa dem via nätet eller per telefon av Marie eller Helena på DIS kansli, tfn 013-14 90 43.

Med en önskan om en riktigt God Jul
Björn Johansson
Föreningen DIS