Aktuellt

Lokal för höstens DIS-träffar i Eslöv

I Eslöv arrangerar vi DIS-träffar lördagarna 27 oktober, 3 november, 24 november och den 1 december. Samtliga hålls på Medborgarhuset, Södergatan 29 (sidoingång) och anmälan skickas till eslov@dis-syd.se.

Inbjudan till introduktionskurs i Disgen 2018

Vi erbjuder en introduktion i Disgen 2018 i Kristianstad. Kursen omfattar 3 träffar om vardera 3 timmar, måndagarna den 24/9, 8/10 och 22/10 kl. 18.00 - 21.00. Vi håller till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Östra Vallgatan 10 i Kristianstad.

Anmälan gör du till Mats J Larsson, mats@dis-syd.se, tfn 0703-75 75 01 som också svarar på frågor. Kursen är ett samarrangemang mellan DIS Syd, Kristianstadsbygdens Släktforskarförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Du använder din egen dator i kursen. Kursen är kostnadsfri för medlemmar i föreningarna.

Demografisk databas södra Sverige, DDSS - uppdaterad

Nu är DDSS uppdaterat med cirka 61 000 nya poster. Nya församlingar är Mörrum, Rya, Slimminge, Örkelljunga och Knäred i Hallands län.  Från nuvarande Malmö stad har det lagts ut dödposter för Oxie och Lockarp.

DDSS når du via denna länk.

Släktforskarträffar med DIS-Syd

Vi planerar att i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan under hösten genomföra ett antal släktforskarträffar.

Vid dessa träffar gör deltagarna egen forskning vid egen dator och vi fördjupar oss också i något speciellt forskningsområde, efter deltagarnas önskemål och i Disgen som vi använder som registreringsprogram. Här kan vi också diskutera olika problem vi stött på i forskningen.
Tanken är, att vi träffas varannan vecka kanske 4-5 gånger i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Ronneby.

Tider m.m. bestäms senare tillsammans med deltagarna och SV. För medlemmar i DIS-Syd är dessa träffar gratis. Är du intresserad?
Kontakta: Staffan Knös om du är intresserad, staffan@dis-syd.se 070-595 13 38.

Här kan du läser mer om träffarna.

Släktforskardag över Öresund

Tillsammans med Slægt & Data DIS-Helsingør arrangerar vi en ny dansk/svensk släktforskardag. Den här gången är våra vänner på andra sidan Öresund värdar. Träffen hålls lördagen den 6 oktober kl. 9:30 - 17:00 i Helsingør.

Ytterligare information med program m.m. kommer i mitten av augusti. Boka gärna dagen redan nu. Även denna gång är antalet deltagare begränsat till 50 personer, 25 från vardera förening. Först till kvarn-principen gäller. Kontaktperson för DIS Syd är Anders Lindberg, aelindberg2004@yahoo.se.

Lär dig grunderna i Disgen 2018 - studiecirkel i Ronneby till hösten

Vi planerar för en studiecirkel hösten 2018 om grunderna i Disgen 2018 tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Ronneby. Det blir 5 träffar och du använder egen dator.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan i Ronneby, vid torget.

Tider m.m. bestäms tillsammans med deltagarna. För medlemmar i DIS Syd är cirkeln gratis.
Kontaktperson: Staffan Knös;
staffan@dis-syd.se, 070-595 13 38.

Nytt utseende på webbplatsen till hösten

Vi kommer under sommaren att bygga om vår webbplats och räknar med att den ska vara klar i augusti.

Jan Nilsson vald till hedersordförande

Vid årsmötet den 18 mars i Klippan valdes Jan Nilsson till hedersordförande i vår förening. På bilden ser du när Staffan E:son Knös överlämnar blommor och diplom till Jan.

Årsmötet valde Staffan E:son till ordförande i föreningen. Magnus Hellblom och Lars-Åke Stenemo invaldes som nya ledamöter i styrelsen som nu består av åtta ledamöter jämte ordföranden.

Läs mer om årsmötet i nästa nummer av DIS-kutabelt.

 

Släktforskarföreningar i Skåne, Blekinge och södra Hallad - se hit!

DIS Syd erbjuder Släktforskarforeningar i Blekinge, Södra Halland och Skåne information om Disgen 2016 och en kostnadsfri introduktion till de medlemmar som har skaffat programmet.

Vi kommer gärna till era möten/träffar och berättar om vad programmet och DIS kan erbjuda.

För mer information kontakta vår utbildningsansvarige Anders Lindberg via e-post: 
anders.lindberg@dis-syd.se.

Nu kan du enklare uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

På DIS hemsida finns nu en avdelning som heter "Självservice för medlemmar", där du kan se och ändra dina uppgifter, få information om inloggningar och lösenord, anmäla adressändring och mycket annat.