Författararkiv: Anders I Andersson

DIS Syds höstmöte 2017

DIS Syds höstmöte äger rum söndagen den 22 oktober. Mötet äger även denna gång rum i Hässleholm. Möteslokalen finns på Senioren på Tingshusgatan 2, på bekvämt promenadavstånd från Järnvägstationen. Från stationen tar ni till vänster på Järnvägsgatan och tar därefter första avtagsvägen till höger som är Tingshusgatan.

Föredragshållare på höstmötet är Patrik Hansson, programmerare och utvecklare hos DIS, som berättar om nästa version av Disgen.

Efter föredraget följer ett föreningsmöte som har att ta ställning till en ändring av 3 § i föreningens stadgar om Verksamhetsår och revision. Ändringen innebär att verksamhetsberättelse och revision ska avlämnas och genomföras inom två månader efter verksamhetsårets slut. För närvarande gäller 30 dagar. Ändringen godkändes av DIS Syds årsmöte den 2 april och för att ändringen ska träda i kraft krävs dessutom ett beslut till vid föreningsmötet.

Dagordning för föreningsmötet

1) Fastställande av dagordningen
2) Fastställande av att föreningsmötet är behörigt utlyst
3) Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
4) Förslag till ändring av § 3 i stadgarna om Verksamhetsår och revision (se ovan)
5) Övriga anmälda frågor

Mötet varar kl. 13:00 – 16:00. Kaffe eller te med fralla serveras.

Under höstmötet kan ni träffa DIS Syds styrelse, faddrar och Disbytombud, som ställer upp med råd och dåd. Ni kan ställa frågor till dem om DIS produkter som Disgen, Disbyt och Dispos, men även om andra släktforskningsprogram.

Släktforskardag med Slægt og Data, DIS-Helsingör

Temat för dagen är ”Släktforska på bägge sidor om Öresund”.

Vi kommer att presentera Statens Arkivers Arkivarie Online och Arkiv Digital, bland annat hur man hittar bouppteckningar. En stor del av dagen kommer vi att ägna åt olika grupparbeten där du får hjälp och där du också kan hjälpa våra danska vänner att hitta rätt i arkivmaterialet.

Träffen hålls lördagen den 28 oktober, kl. 9:30 – 16:15 på Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6 i Helsingborg.

Träffen är fullbokad – du kan anmäla dig till vår väntelista genom att kontakta Anders Lindberg antingen via tfn 0708-39 79 08 eller via anders.lindberg@dis-syd.se.

Deltagaravgift: 150 kronor
– vilken inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch (smörgåstårta och dryck).

Program:

Kl.  9.30 – 10.00 Registrering

Kl. 10.00 – 10.10 Välkommen av Anders Lindberg DIS-SYD och
Jørgen Petersen Slægt & Data DIS-Helsingør

Kl. 10.10 – 10.45 Undervisning / instruktioner om Arkivalier Online
av Jørgen Petersen från Slægt & Data DIS-Helsingør

Kl. 10.45 – 11.00 Kaffepaus med kaka

Kl. 11.00 – 12.00 Grupparbete med Arkivalier Online

Kl. 12.00 – 13.00 Lunch – serveras smörgåstårta och 1 öl eller vatten

Kl. 13.00 – 13.30 Uppföljning av grupparbete via Arkivalier Online

Kl. 13.30 – 14.15 Undervisning / instruktion på ArkivDigital inklusive
Bouppteckningar på ArkivDigital av Anders Lindberg DIS-SYD

Kl. 14.15 – 14.30 Kaffepaus med kaka

Kl. 14.30 – 15.30 Grupparbete med ArkivDigital

Kl. 15.30 – 16.00 Uppföljning av grupparbete med ArkivDigital

Kl. 16.00 – 16.15 Slutförande / utvärdering

Kristianstad: Introduktionskurs – Disgen 2016

Mats J Larsson kommer att ha två introduktionskurser i datorprogrammet Disgen 2016 i föreningens regi på Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Vallgatan 10, Kristianstad. Alla deltagare ska ha egen bärbar dator med sig och även laddat ner programmet Disgen 2016 som är gratis i 30 dagar. Därefter tillkommer en kostnad för programmet. Om ni vill ladda ner programmet redan nu – gå in på https://www.dis.se/

Grupp 1: Onsdagarna 11/10, 8/11 och 6/12 kl 18.00

Grupp 2: Lördagarna 21/10, 18/11 och 16/12 kl 13.00

Anmälan och mer info: Mats J Larsson tel 044 – 126391 eller mats@dis-syd.se