Kategoriarkiv: Aktuellt

DIS Syds höstmöte 2017

DIS Syds höstmöte äger rum söndagen den 22 oktober. Mötet äger även denna gång rum i Hässleholm. Möteslokalen finns på Senioren på Tingshusgatan 2, på bekvämt promenadavstånd från Järnvägstationen. Från stationen tar ni till vänster på Järnvägsgatan och tar därefter första avtagsvägen till höger som är Tingshusgatan.

Föredragshållare på höstmötet är Patrik Hansson, programmerare och utvecklare hos DIS, som berättar om nästa version av Disgen.

Efter föredraget följer ett föreningsmöte som har att ta ställning till en ändring av 3 § i föreningens stadgar om Verksamhetsår och revision. Ändringen innebär att verksamhetsberättelse och revision ska avlämnas och genomföras inom två månader efter verksamhetsårets slut. För närvarande gäller 30 dagar. Ändringen godkändes av DIS Syds årsmöte den 2 april och för att ändringen ska träda i kraft krävs dessutom ett beslut till vid föreningsmötet.

Dagordning för föreningsmötet

1) Fastställande av dagordningen
2) Fastställande av att föreningsmötet är behörigt utlyst
3) Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
4) Förslag till ändring av § 3 i stadgarna om Verksamhetsår och revision (se ovan)
5) Övriga anmälda frågor

Mötet varar kl. 13:00 – 16:00. Kaffe eller te med fralla serveras.

Under höstmötet kan ni träffa DIS Syds styrelse, faddrar och Disbytombud, som ställer upp med råd och dåd. Ni kan ställa frågor till dem om DIS produkter som Disgen, Disbyt och Dispos, men även om andra släktforskningsprogram.

Släktforskardag med Slægt og Data, DIS-Helsingör

Temat för dagen är ”Släktforska på bägge sidor om Öresund”.

Vi kommer att presentera Statens Arkivers Arkivarie Online och Arkiv Digital, bland annat hur man hittar bouppteckningar. En stor del av dagen kommer vi att ägna åt olika grupparbeten där du får hjälp och där du också kan hjälpa våra danska vänner att hitta rätt i arkivmaterialet.

Träffen hålls lördagen den 28 oktober, kl. 9:30 – 16:15 på Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6 i Helsingborg.

Träffen är fullbokad – du kan anmäla dig till vår väntelista genom att kontakta Anders Lindberg antingen via tfn 0708-39 79 08 eller via anders.lindberg@dis-syd.se.

Deltagaravgift: 150 kronor
– vilken inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch (smörgåstårta och dryck).

Program:

Kl.  9.30 – 10.00 Registrering

Kl. 10.00 – 10.10 Välkommen av Anders Lindberg DIS-SYD och
Jørgen Petersen Slægt & Data DIS-Helsingør

Kl. 10.10 – 10.45 Undervisning / instruktioner om Arkivalier Online
av Jørgen Petersen från Slægt & Data DIS-Helsingør

Kl. 10.45 – 11.00 Kaffepaus med kaka

Kl. 11.00 – 12.00 Grupparbete med Arkivalier Online

Kl. 12.00 – 13.00 Lunch – serveras smörgåstårta och 1 öl eller vatten

Kl. 13.00 – 13.30 Uppföljning av grupparbete via Arkivalier Online

Kl. 13.30 – 14.15 Undervisning / instruktion på ArkivDigital inklusive
Bouppteckningar på ArkivDigital av Anders Lindberg DIS-SYD

Kl. 14.15 – 14.30 Kaffepaus med kaka

Kl. 14.30 – 15.30 Grupparbete med ArkivDigital

Kl. 15.30 – 16.00 Uppföljning av grupparbete med ArkivDigital

Kl. 16.00 – 16.15 Slutförande / utvärdering

Snart kommer ”sommarnumret” av DIS-kutabelt

Omslag DIS-kutabelt 2 2017Nu är snart det andra numret för året på väg ut till medlemmarna i DIS Syd.

Här kommer lite förhandsinformation om innehållet:

 • Om sydsvensk utvandring till Danmark, referat av Henning Benders föredrag på årsmötet
 • Exempel på emigrantforskning med hjälp av en bouppteckning
 • Vanliga frågor och svar – Disgen 2016
 • Reportage från släktforskardagar i Malmö och Oskarshamn
 • MAC-spalten

– och mycket annat!

Lagom till Jul kommer ett nytt nummer av DIS-kutabelt

diskutabelt_4_2016Inom kort får du som är medlem årets fjärde utgåva av vår medlemstidning DIS-kutabelt.

Den här gången kan du bland annat läsa om:

 • Lenas kartskola del 2 som handlar om hur du kan använda Google Earth tillsammans med Disgen
 • Tips om konvertering från Disgen 8 till Disgen 2016
 • DISBYT-spalten och våra nya DISBYT-ombud
 • Reportage från träffen Slægt og Data, DIS-Helsingør
 • DIS funktionärsträff i Linköping
 • Reportage från Höstmötet i Hässleholm