Bengt Kjöllerströms distanskurser

Kom igång med Disgen 2016

I den här kursen får du lära dig att använda släktforskarprogrammet Disgen för att registrera dina släktingar och skriva ut en antavla med bilder. Kursen finner du på u3m.se/KigDisgen2016. Välkommen in! 

Gör en släktbok till dina barnbarn med Disgen 2016

Här får du lära dig hur du med Disgen kan skapa:
– en modern släktbok (avsedd att läsas på skärm)
– en traditionell släktbok (avsedd att läsas på papper).

Båda typerna utvecklas vidare för att kunna rymma mer kött på benen. Kursen finner du på https://kurs.dis.se/bengt/bok.htm. Där anmäler du dig också till kursen.