Lagom till Jul kommer ett nytt nummer av DIS-kutabelt

diskutabelt_4_2016Inom kort får du som är medlem årets fjärde utgåva av vår medlemstidning DIS-kutabelt.

Den här gången kan du bland annat läsa om:

  • Lenas kartskola del 2 som handlar om hur du kan använda Google Earth tillsammans med Disgen
  • Tips om konvertering från Disgen 8 till Disgen 2016
  • DISBYT-spalten och våra nya DISBYT-ombud
  • Reportage från träffen Slægt og Data, DIS-Helsingør
  • DIS funktionärsträff i Linköping
  • Reportage från Höstmötet i Hässleholm