DIS Syds höstmöte 2017

DIS Syds höstmöte äger rum söndagen den 22 oktober. Mötet äger även denna gång rum i Hässleholm. Möteslokalen finns på Senioren på Tingshusgatan 2, på bekvämt promenadavstånd från Järnvägstationen. Från stationen tar ni till vänster på Järnvägsgatan och tar därefter första avtagsvägen till höger som är Tingshusgatan.

Föredragshållare på höstmötet är Patrik Hansson, programmerare och utvecklare hos DIS, som berättar om nästa version av Disgen.

Efter föredraget följer ett föreningsmöte som har att ta ställning till en ändring av 3 § i föreningens stadgar om Verksamhetsår och revision. Ändringen innebär att verksamhetsberättelse och revision ska avlämnas och genomföras inom två månader efter verksamhetsårets slut. För närvarande gäller 30 dagar. Ändringen godkändes av DIS Syds årsmöte den 2 april och för att ändringen ska träda i kraft krävs dessutom ett beslut till vid föreningsmötet.

Dagordning för föreningsmötet

1) Fastställande av dagordningen
2) Fastställande av att föreningsmötet är behörigt utlyst
3) Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
4) Förslag till ändring av § 3 i stadgarna om Verksamhetsår och revision (se ovan)
5) Övriga anmälda frågor

Mötet varar kl. 13:00 – 16:00. Kaffe eller te med fralla serveras.

Under höstmötet kan ni träffa DIS Syds styrelse, faddrar och Disbytombud, som ställer upp med råd och dåd. Ni kan ställa frågor till dem om DIS produkter som Disgen, Disbyt och Dispos, men även om andra släktforskningsprogram.