DIS-kutabelt


Föreningens medlemsblad DIS-kutabelt, som kommer ut fyra gånger om året, innehåller artiklar
om användarerfarenheter, tips, programnyheter och
föreningsnytt.

Bidrag gärna till DIS-kutabelt
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning, med eller utan dator? Har du synpunkter på tidningen eller vår förening? Vi tar gärna emot ditt bidrag till DIS-kutabelt!

Kontakta vår redaktör:
Mats J Larsson
tfn: 070-372 75 01
e-post: mats@dis-syd.se