Aktuellt från DIS Syd

Av planeringsskäl måste du göra din anmälan senast dagen innan kurstillfället, detta gäller alla våra digitala träffar enligt nedan.

Digitala DIS Syd träffar våren 2021 med Zoom

Kursledare: Torgny Larsson, Magnus Hellblom, Anders Lindberg, Viveca Kristiansen

Våra kurser under våren kommer att vara digitala. Nytt för i år är att anmälningarna till kurstillfället sker på ett digitalt dokument som nås via en länk som finns dels, i våra kommande nyhetsbrev samt även i den Händelselänk som finns till mötet i här till höger under KOMMANDE AKTIVITETER
Klicka först på den träff du vill anmäla dig till och sedan på händelselänken i dialogrutan. (se exempel nedan)

Det betyder att anmälan inte skall skickas till Anders Lindberg via mail utan han erhåller anmälningarna på ett mer strukturerat sätt som kommer att underlätta administrationen kring mötena.
Vi har på de senaste mötena haft över 50 deltagare och det tycker vi är mycket inspirerande och glädjande.   De uppgifter som skall fyllas i på dokumentet är e-postadress, medlemsnummer i DIS, namn och postort. Det kommer att finnas ett dokument för varje möte.

Eventuella frågor kring kursen kan ställas till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, tfn 0708-397908

Kartor i Disgen – online med Zoom

Kursledare: Lena Ringbrant-Ekelund
Kursen består av 3 digitala träffar och den finns vid två tillfällen

1. Torsdagar 7/1. 14/1 och 21/1 kl. 18:30-20:00
2. Fredagar 8/1, 15/1 och 22/1 kl. 9:30-11:00

Anmälan: lena@dis-syd.se OBS! Begränsat antal.
Lena Ringbrant Ekelund 070-232 00 79

Det kommer även att bli kurser i feb, mars och kanske april. Kursen kostar inget.
Vill du göra kursen själv så finns den med text och videofilmer på
https://www.dis.se/kartkurs-lena

Kursledare: Sven Kylefors
Vill du veta mer om möjligheterna att hantera kartor och knyta ihop dem med din övriga släktforskning i Disgen? Sven Kylefors, Disgen-fadder, visar och informerar. Genomförs som digitalt ZOOM-möte. Du som anmält dig får en inloggningskod ett par dagar innan träffen.
16 februari kl. 10:00-12:00. Anmälan senast 12 feb samt
4* mars (* tidigare publ. 2 mars) kl. 18:00-20:00. Anmälan senast 26 februari
Info och anmälan: sven.kylefors@telia.com  0703 297 345

Fråga en fadder via Zoom

Torgny Larsson håller i dessa träffarna i januari följande onsdagar, 6, 13, 20, 27  
klockan 15:00-17:00. Ingen anmälan.
Gå in på facebooklänken https://www.facebook.com/groups/DISSyd vid de angivna tiderna.
Träffarna fortsätter även i februari

Hur fungerar det med Zoom saker som det kan vara bra att veta.
I denna film förklaras det, du kan se den här

Uppdatera din mailadress

Det har visat sig att en del av våra medlemmar har ändrat sin mailadress vilket medför att vår information till er inte kommer fram. Gå in på DIS hemsida under medlem och välj självservice
https://www.dis.se/sjalvservice-medlemmar och välj Adressändring. Kontrollera och ändra om det behövs. Tack på förhand.

Facebook

Gå med i DIS Syd:s nya diskussionsgrupp på Facebook. Den heter: DIS SYD – Släktforskning med Disgen
Några faddrar och övriga funktionärer finns där också och kan ge svar. https://www.facebook.com/groups/DISSyd/ (du måste ansöka om att komma med i gruppen)

Vill du ha hjälp med att gå över till Disgen 2019?

Du som vill ha hjälp med att installera Disgen 2019 kan vända dig till någon av våra faddrar som lotsar dig rätt. Detsamma gäller om du vill ha hjälp med att konvertera från äldre versioner av Disgen som exempelvis Disgen 8. Du hittar en förteckning över våra faddrar här.

Vill du också ha vår tidning DISkutabelt som PDF?

Vi erbjuder nu alla våra medlemmar möjligheten att få Diskutabelt i PDF-version i stället för i pappersform. Förutom att PDF-versionen är skonsammare för miljön och föreningens ekonomi får du tidningen lite tidigare. Kontakta Staffan E:son Knös via staffan@dis-syd.se, om du vill få tidningen via e-post.