Aktuellt från DIS Syd

Hur fungerar det med Zoom saker som det kan vara bra att veta.
I denna film förklaras det, du kan se den här

Av planeringsskäl måste du göra din anmälan senast dagen innan kurstillfället, detta gäller alla våra digitala träffar enligt nedan.

Digitala DIS-träffar hösten 2020 via Zoom

Kursledare: Torgny Larsson, Magnus Hellblom, Anders Lindberg
Onsdag 2 september 19:00 – 21.:00. Tema: Danska ortsträd och källträd i Disgen
Torsdag 10 september 14:00 – 16:30. Tema: Ortsträd
Onsdag 23 september 19.00 – 21.00. Tema: Presentera och bevara sin släktforskning
Torsdag 1 oktober 14:00 – 16:30. Tema: Dubbletter
Onsdag 7 oktober 19:00 – 21:00. Tema: Grunderna i Disgen
Onsdag 28 oktober 19:00 – 21:00. Tema: Notiser
Torsdag 5 november 14:00 – 16:30. Tema: 1. Appen Släkten 2. Patrik Hansson från DIS    utvecklingsavdelning svarar på inskickade frågor
Onsdag 18 november 19:00 – 21:00. Tema: Kontroller i Disgen
Onsdag 2 december 19.00 – 21.00. Tema: Andra DIS verktyg (Dispos, Disbyt, DIS Arkiv, DIS forum)
Torsdag 10 december 14:00 – 16:30. Tema: Hantera släktträd (datamappar), dela eller slå ihop
 
Anmälan till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, tfn 0708-397908

DIS Syds Intervjuhörna på Facebook

Torgny Larssons intervjuar med olika personer är slut för denna gång
Intervjuade:
Staffan Knös, Ordförande i DIS Syd
Mikael Winbladh, Verksamhetsledare i DIS
 
Hans-Göran Nilsson, Ordförande i Skånes Släktforskarförbund
Kent Hektor, Disbyt-ombud i DIS Syd
Mats J Larsson, Redaktör för Diskutabelt i DIS Syd
 Jan-Eric Bruun, Arkivarie på Riksarkivet/Lunds Landsarkiv
Erland Ringborg, Ordförande i Sveriges Släktforskarförbund

Intervjuerna kan ses i efterhand på vår Facebooksida, Du kommer till vår Facebooksida genom att klicka här.

Uppdatera din mailadress

Det har visat sig att en del av våra medlemmar har ändrat sin mailadress vilket medför att vår information till er inte kommer fram. Gå in på DIS hemsida under medlem och välj självservice
https://www.dis.se/sjalvservice-medlemmar och välj Adressändring. Kontrollera och ändra om det behövs. Tack på förhand.

Facebook

Gå med i DIS Syd:s nya diskussionsgrupp på Facebook. Den heter: DIS SYD – Släktforskning med Disgen
Några faddrar och övriga funktionärer finns där också och kan ge svar. https://www.facebook.com/groups/DISSyd/ (du måste ansöka om att komma med i gruppen)

Vill du ha hjälp med att gå över till Disgen 2019?

Du som vill ha hjälp med att installera Disgen 2019 kan vända dig till någon av våra faddrar som lotsar dig rätt. Detsamma gäller om du vill ha hjälp med att konvertera från äldre versioner av Disgen som exempelvis Disgen 8. Du hittar en förteckning över våra faddrar här.

Vill du också ha vår tidning DISkutabelt som PDF?

Vi erbjuder nu alla våra medlemmar möjligheten att få Diskutabelt i PDF-version i stället för i pappersform. Förutom att PDF-versionen är skonsammare för miljön och föreningens ekonomi får du tidningen lite tidigare. Kontakta Staffan E:son Knös via staffan@dis-syd.se, om du vill få tidningen via e-post.