Aktuellt från DIS Syd

Arkivens dag 14 november 2020 (digitalt)

I år då coronapandemin hindrar fysiska publika evenemang erbjuder Arkivcentrum Syd istället Arkivens dag via nätet. På ACS YouTubekanal finner du ett stort antal nyproducerade kortfilmer där olika organisationer på och kring Arkivcentrum Syd presenterar historier ur sina samlingar alternativt berättar om sin verksamhet i stort.
Du hittar filmerna här: Länk till Arkivcentrum Syds hemsida: filmerna släpps under lördagen från klockan 10:00
DIS Syd medverkar också med en film.

Hur fungerar det med Zoom saker som det kan vara bra att veta.
I denna film förklaras det, du kan se den här

Av planeringsskäl måste du göra din anmälan senast dagen innan kurstillfället, detta gäller alla våra digitala träffar enligt nedan.

Digitala DIS-träffar hösten 2020 via Zoom

Kursledare: Torgny Larsson, Magnus Hellblom, Anders Lindberg
Onsdag 18 november 19:00 – 21:00. Tema: Kontroller i Disgen
Onsdag 2 december 19.00 – 21.00. Tema: Andra DIS verktyg (Dispos, Disbyt, DIS Arkiv, DIS forum)
Torsdag 10 december 14:00 – 16:30. Tema: Hantera släktträd (datamappar), dela eller slå ihop
 
Anmälan till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, tfn 0708-397908

Uppdatera din mailadress

Det har visat sig att en del av våra medlemmar har ändrat sin mailadress vilket medför att vår information till er inte kommer fram. Gå in på DIS hemsida under medlem och välj självservice
https://www.dis.se/sjalvservice-medlemmar och välj Adressändring. Kontrollera och ändra om det behövs. Tack på förhand.

Intervjuerna kan ses i efterhand på vår Facebooksida, Du kommer till vår Facebooksida genom att klicka här.

Facebook

Gå med i DIS Syd:s nya diskussionsgrupp på Facebook. Den heter: DIS SYD – Släktforskning med Disgen
Några faddrar och övriga funktionärer finns där också och kan ge svar. https://www.facebook.com/groups/DISSyd/ (du måste ansöka om att komma med i gruppen)

DIS Syds Intervjuhörna på Facebook

Torgny Larssons intervjuar med olika personer är slut för denna gång
Intervjuade:
Staffan Knös, Ordförande i DIS Syd
Mikael Winbladh, Verksamhetsledare i DIS
 
Hans-Göran Nilsson, Ordförande i Skånes Släktforskarförbund
Kent Hektor, Disbyt-ombud i DIS Syd
Mats J Larsson, Redaktör för Diskutabelt i DIS Syd
 Jan-Eric Bruun, Arkivarie på Riksarkivet/Lunds Landsarkiv
Erland Ringborg, Ordförande i Sveriges Släktforskarförbund

Vill du ha hjälp med att gå över till Disgen 2019?

Du som vill ha hjälp med att installera Disgen 2019 kan vända dig till någon av våra faddrar som lotsar dig rätt. Detsamma gäller om du vill ha hjälp med att konvertera från äldre versioner av Disgen som exempelvis Disgen 8. Du hittar en förteckning över våra faddrar här.

Vill du också ha vår tidning DISkutabelt som PDF?

Vi erbjuder nu alla våra medlemmar möjligheten att få Diskutabelt i PDF-version i stället för i pappersform. Förutom att PDF-versionen är skonsammare för miljön och föreningens ekonomi får du tidningen lite tidigare. Kontakta Staffan E:son Knös via staffan@dis-syd.se, om du vill få tidningen via e-post.