Släktforskardag med Slægt og Data, DIS-Helsingör

Temat för dagen är ”Släktforska på bägge sidor om Öresund”.

Vi kommer att presentera Statens Arkivers Arkivarie Online och Arkiv Digital, bland annat hur man hittar bouppteckningar. En stor del av dagen kommer vi att ägna åt olika grupparbeten där du får hjälp och där du också kan hjälpa våra danska vänner att hitta rätt i arkivmaterialet.

Träffen hålls lördagen den 28 oktober, kl. 9:30 – 16:15 på Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6 i Helsingborg.

Träffen är fullbokad – du kan anmäla dig till vår väntelista genom att kontakta Anders Lindberg antingen via tfn 0708-39 79 08 eller via anders.lindberg@dis-syd.se.

Deltagaravgift: 150 kronor
– vilken inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch (smörgåstårta och dryck).

Program:

Kl.  9.30 – 10.00 Registrering

Kl. 10.00 – 10.10 Välkommen av Anders Lindberg DIS-SYD och
Jørgen Petersen Slægt & Data DIS-Helsingør

Kl. 10.10 – 10.45 Undervisning / instruktioner om Arkivalier Online
av Jørgen Petersen från Slægt & Data DIS-Helsingør

Kl. 10.45 – 11.00 Kaffepaus med kaka

Kl. 11.00 – 12.00 Grupparbete med Arkivalier Online

Kl. 12.00 – 13.00 Lunch – serveras smörgåstårta och 1 öl eller vatten

Kl. 13.00 – 13.30 Uppföljning av grupparbete via Arkivalier Online

Kl. 13.30 – 14.15 Undervisning / instruktion på ArkivDigital inklusive
Bouppteckningar på ArkivDigital av Anders Lindberg DIS-SYD

Kl. 14.15 – 14.30 Kaffepaus med kaka

Kl. 14.30 – 15.30 Grupparbete med ArkivDigital

Kl. 15.30 – 16.00 Uppföljning av grupparbete med ArkivDigital

Kl. 16.00 – 16.15 Slutförande / utvärdering