DISkutabelt


Föreningens medlemsblad DISkutabelt, som kommer ut fyra gånger om året, innehåller artiklar
om användarerfarenheter, tips, programnyheter och
föreningsnytt.

Bidrag gärna till DISkutabelt
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning, med eller utan dator? Har du synpunkter på tidningen eller vår förening? Vi tar gärna emot ditt bidrag till DISkutabelt!

Kontakta vår redaktör:
Mats J Larsson
tfn: 070-372 75 01
e-post: mats@dis-syd.se